හූනන් ඇඟ වැටීම

හූනන් ඇඟ වැටීම

ශරීරයේ හූනකු දිවීම  - දීර්ශායුෂ.             
දකුණු අත ඇඟිලිවල වැටීම  - රාජ සම්මාන
නියපොතු වලට වැටීම  - ධන හානි.                     
වම් අත  - දරුණු මරණ.
දකුණු අත  - භයානක මරණ.                  
දකුණු පාදයේ ඇඟිලි  - රාජ බය.
දකුණු පාදය  - ලෙඩ රෝග.                    
වම් උරහිස  - ස්ත්රී සැප සම්පත්.
දකුණු උරහිස  - නිරෝගී බව.                  
බෙල්ල  - සතුරු හානි.
වම් කොණ්ඩය  - බොහෝ පාඩු.              
හිසකෙස්  - මරණීය බය.
කලවට වැටීම  - පියාට විපත්.                  
වම් කණ  - දීර්ගායුෂ.
නිකට  - රාජ බය.                                  
හිස කලව පපුව  - ධන ලාභ.
මුහුණ  - බන්ධූ දර්ශන.                           
තනය  - උතුම් පිළිගැනීම්.          
නළල  - තනතුරු.                                  
බඩ  - ධන සම්පත්.
දකුණු ඇල  - සිරභය.                             
වස්තු ලැබීම  - වස්තු ලැබීම.
කටට හෝ කට වටේට වැටීම -බයවීම්.      
පිට කොන්ද  - ශුභ සම්පත්.
නසාය  - ව්යාධි.                                                
අත උඩ භයානක විපත්.              
බුරියට වැටීම  - සම්පත් ලැබීම.                
ගෙදරින් පිටවන විට දෙපාරක් හැඬීම-යන ගමන ප්‍රයෝජන රහිත වේ.

26 comments:

 1. Wam athata wetunth marana athi wenne wetena kenta.eyge lagma knktada

  ReplyDelete
 2. වම් කකුල ට වැටුනා

  ReplyDelete
 3. ඔලුවට වැටිලා උරහිසට වැටුනා වම් අත දිගේ ගියා

  ReplyDelete
 4. එතකොට වම් කකුලේ කලවා උඩට ???

  ReplyDelete
 5. හූන ඇතුලට ගියා...

  ReplyDelete
 6. වම් පාදයේ උඩ

  ReplyDelete
 7. Dakunu kakule adiye tike welawk hitiya yanne nathuwa

  ReplyDelete
 8. වම් කකුලට දාල නෑ නෙ

  ReplyDelete
 9. පපුවට වැටුනා පොඩි හූනු පැටියෙක් මේ දැන් ධන ලාභ ලැබෙයිද

  ReplyDelete
 10. දකුණු අතේ යටි බාහුව

  ReplyDelete
 11. BADE WAM PETTATA WETILA PITA DIGE BELLATA AWA

  ReplyDelete
 12. දකුණු අතට වැටුණා

  ReplyDelete

Powered by Blogger.