විවිධ ක්‍රියා සිහිනෙන් දැකීම.

විවිධ ක්‍රියා සිහිනෙන් දැකීම.
453.විනෝද ගමනක් යන පිරිසක් දුටුවොත් ? ආදරයල විවාහය ධනලාභ.
454.ආහාර අනුභව කරනවා දුටුවොත් ? නිරෝගී බව හා මුදල් අතින් සරු බව. 
455.ඌරු මස් කනවා දුටුවොත් ? හිතවතෙකු නිසා ඇතිවන පාඩු. 
456.මඩ වතුර බොනවා දුටුවොත් ? වැඩිහිටියෙකුට කරදර. 
457.වාහනයකින් ගමන් කරනවා දුටුවොත් ? මුදල් ඉහළටග නිරෝගී බව පහළට.
458.ආහාර පිසිනවා දුටුවොත් ? සතුට ඇතිවේග වැඩිහිටියෙකුට අපලයි.
459.මිහිරි ආහාර කනවා දුටුවොත් ? මිතුරෙකු සමඟ කෝලාහලයක්. 
460.උල්පතකින් ජලය බොනවා දුටුවොත් ? ප්රීතිය විනෝදය ඇතිවේවි.
461.කරත්තයකින් ගමන් කරනවා දුටුවොත් ? සතුටුදායක තත්වයක් උදාවෙයි. 
462.භෝජන සංග්රහයක් දුටුවොත් ? ඉහවහා යන සතුට ප්රීතිය.
463.ඇඹුල් සහිත ගෙඩි කනවා දුටුවොත් ? හොඳම හිතවතකු විරුද්ධ වෙයි.
464.ඇඹුල් බීම පානය කරනවා දුටුවොත් ? තම මතයට ක්රියා කළොත් ජය.
465.වන්දනාවේ යනවා දුටුවොත් ? හිතවතකු අහිතවත් වේ. 
466.ඉතා කටුක ආහාර ගන්නවා දුටුවොත් ? පහත් අය ඇසුරු කර අපකීර්තියට පත්වේ. 
467.මත්පැන් පානය කරනවා දුටුවොත් ? හිතවතුන් කිහිපදෙනෙකුම අමනාප වේ. 
468.ජලයෙන් සිදුවන උවදුරු දුටුවොත් ? අසමගිකම් ඇතිවේ. 
469.සුළඟින් සිදුවන උවදුරු දුටුවොත් ? ධෛර්යයෙන් වැඩ කරන්නට වේවි.
470.ගින්නෙන් සිදුවන උවදුරු දුටුවොත් ? කිසිවක් කරන්නට පෙර සිතා බලන්න.
471.සක්මන් කරනවා දුටුවොත් ? ප්රසිද්ධියටත් ධනවත්භාවයටත් පත්වේ. 
472.ගී ගයමින් රියකින් පිරිසක් ලෙස ගියොත් ? දුක් විඳීමකින් තොරව මහත් සතුටක්.  
473.නැවකින් විදේශයකට යනවා දුටුවොත් ? ශරීර ආබාධයක් ඇතිවේ. 
474.පාරේ තනිවම ගමන් කරනවා දුටුවොත් ? ස්වශක්තියෙන් නැගිටින කාලයයි. 
475.බඩු පටවාගෙන රථයක ගමන් කළොත් ? දුක් විදීමකින් පසුව මහත් ප්රීතියක්. 
476.දොඩම් යුෂ පානය කරනවා දුටුවොත් ? ප්රීතියල සතුටල විනෝදය.
477.ඇලකින් හෝ දොළකින් ජලය බොනවා දුටුවොත් ? සැපවත් අනාගතයක් උදාවේ. 
478.පිසින ලද මස් කෑවා දුටුවොත් ? බලාපොරොත්තුවක් සුන්වේ. 
479.අමු මස් කෑවා දුටුවොත් ? සියළු කටයුතු සාර්ථක වේ. 
480.අල වර්ග කෑවා දුටුවොත් ? ධන සම්පත්. 
481.අල වර්ග පිසිනවා දුටුවොත් ? හොඳ විවාහයක්. 
482.බිත්තර වර්ග දුටුවොත් ? මුදල් හා සෞඛ්ය දෙකටම හොඳයි. 
483.මාළු කනවා දුටුවොත් ? සතුරන්ගෙන් විනාශවේ. 
484.බුලත් කනවා දුටුවොත් ? ශුභ ආරංචියක්.
485.දුගී මගී යාචකයන්ට දන්දෙනවා දුටුවොත් ? නොසිතූ ලාභයක් ඇතිවේ. 
486.හිතවතුන්ට සංග්රහ කරනවා දුටුවොත් ? උසස් තත්වයකට යන ලකුණු. 
487.කිරි බොනවා දුටුවොත් ? ඒකාන්තයෙන්ම සතුට ප්රීතිය ලැබේ. 
488.එළදෙනගෙන් කිරි දොවනවා දුටුවොත් ? අනිවාර්යයෙන්ම දියුණුව ඇතිවේ.
489.කිරි විකුණනවා දුටුවොත් ? ප්රේමයට බාධා ඇතිවේ. 
490.සීනි කනවා දුටුවොත් ? පහත් කෙනෙකු නිසා කරදරයක්. 
491.සතුන්ට ආහාර දෙනවා දුටුවොත් ? ධන ලාභ ඇතිවේ. 

1 comment:

Powered by Blogger.