මල් ගෙඩි පලතුරු සිහිනෙන් දැකීම.


මල් ගෙඩි පලතුරු සිහිනෙන් දැකීම.
219.මල් උයනක් දුටුවොත් ? සුවිශේෂී විනෝද චාරිකාවක්. 
220.මල් පොකුරක් දුටුවොත් ? ඉතා රූමත් පෙම්වතියක් හෝ පෙම්වතෙක් ලැබේවි.
221.සුදු නෙළුම් මලක් දුටුවොත් ? පූජ්ය පූජක දෙපාර්ෂවයෙන් ආධාර.
222.සුදු මානෙල් මල් දුටුවොත් ? දකින්නට ප්රියමනාප වේ. 
223.රතු නෙළුම් මල් දුටුවොත් ? ආරාමයකදී ප්රේම සම්බන්ධයක් හටගනී. 
224.නිල් මානෙල් මල් දුටුවොත් ? නිධානයක් හමුවේ. 
225.කහ පාට මල් දුටුවොත් ? ඇඟ ඇතුලේ රෝගයක ලකුණු.
226.රෝස මල් දුටුවොත් ? සතුට සැනසුමල ව්යාපාර ප්රවර්ධනය.
227.දාස් මල් වැනි කුඩා මල් දුටුවොත් ? වාසිදායක ලෙස බලාපොරොත්තු සඵල වේ. 
228.මිනී මල් දුටුවොත් ? ප්රයෝගකාරයන්ට හසුවේ. 
229.සුවඳ මල් එකතු කරනවා දුටුවොත් ? ජයෙන් ජය ලැබේ. 
230.වදමල් දුටුවොත් ? දුක් කරදර හා රෝග ඇතිවේ. 
231.පරවූ මල් දුටුවොත් ? විවිධ හදිසි අනතුරු හා උවදුරු සිදුවේ. 
232.අඹ දුටුවොත් ? සතුටුදායක ආරංචියක් ලැබේ. 
233.අන්නාසි දුටුවොත් ? ස්වීප් ජය ආදී හදිසි ධන ලාභ. 
234.ඇපල් දුටුවොත් ? ප්රසිද්ධීයට පත්වේ. 
235.දොඩම් දුටුවොත් ? වැඩිහිටි පවුලේ කෙනෙකු රෝගාතුර වේ. 
236.දිවුල් දුටුවොත් ? ඉහළම ධනලාභ. 
237.කොමඩු දුටුවොත් ? සිතෙහි විවේකී බව. 
238.මිදි දුටුවොත් ? පවුලේ සතුට හා ව්යාපාර දියුණුව සෑදේ. 
239.බෙලි දුටුවොත් ? දරු සම්පතක්. 
240.ලොවි ජම්බු වැනි පලතුරු දුටුවොත් ? අවමානයට පරාජයට පත්වේ. 
241.කුරුම්බා ආදිය දුටුවොත් ? දරුවෙකුට කරදරයක්. 
242.කොස් දුටුවොත් ? ජීවිතය ජයග්රහණය කරා යනු ඇත.
243.තැඹිලි දුටුවොත් ? ප්රශංසා ලැබේ.
244.සැපදිල්ලා දුටුවොත් ? ධනවත් හිතවතුන්ගෙන් ආධාර.
245.මැංගුස් දුටුවොත් ? මිතුරන් සතුරුවේ. 
246.දෙල් දුටුවොත් ? ව්යාපාර දියුණුවේ. 
247.වියලි මිදි දුටුවොත් ? නිවසේ ප්රීතියත් දියුණුවත් සෑදේ.
248.පොල් දුටුවොත් ? පුතෙකු ගැබ්ගනී. 
249.පුවක් දුටුවොත් ? බලාපොරොත්තු කඩවේ. 
250.වැල වරකා දුටුවොත් ? කරන කටයුතු වවින් ජය.
251.දෙහි දුටුවොත් ? වැඩි ලාභ ලබන්නට ගොස් පාඩු විඳී. 
252.පලතුරු ගොඩක් දුටුවොත් ? චරිත ඝාතනය වේ.

2 comments:

  1. Replies
    1. Kalu loku rosa malak dakkoth? Eeka allan inne nasii giya kenek nam

      Delete

Powered by Blogger.