සංස්කෘතිකමය මධ්යස්ථාන සහ විවිධ දේ සිහිනෙන් දැකීම.

සංස්කෘතිකමය මධ්යස්ථාන සහ විවිධ දේ සිහිනෙන් දැකීම.
253.පන්සලක් දුටුවොත් ? ප්රශ්න ගැටළු නිරාකරණය වේ. 
254.දේවාලයක් හෝ කෝවිලක් දුටුවොත් ? ප්රීතිය විනෝදය ලැබේ. 
255.පන්සලකට යනවා දුටුවොත් ? හිතවතුන්ගේ ආධාර ලැබේ. 
256.දේවාලයක උත්සවයක් දුවුවොත් ? සතුරන්ගේ අනුකම්පාව ලැබේ. 
257.පන්සලකදී මල් පුදනවා දුටුවොත් ? උසස් මිතුරන් ඇසුරට ලැබේ. 
258.බුද්ධ රූප දේව රූප දුටුවොත් ? දියුණුව අඩාල වෙමින් පවතී .
259.දේවාලයකදී ගින්දර දුටුවොත් ? සතුරෙකු යළි හිතවතෙකු වේ.
260.දේවස්ථානයක අවමංගල්යයක් දුටුවොත් ? ලොකු ලාභයක් ලැබේ. 
261. පාට කොඩිවැල් දුටුවොත් ? ජීවිතයෙහි ප්රීතිය ඇතිවේ. 
262.පන්සලකදී ගින්දර දුටුවොත් ? විශාල අලාභයක් සිදුවේ. 
263.පහන් වැටක් සමඟ විහාරයක් දුටුවොත් ? නිධන්ගත ධනලාභ. 
264.බුදුන් වඳිනවා දුටුවොත් ? සුවදායක පණිවිඩයක් ලැබේ. 
265.පැරණි විහාරයක් දුටුවොත් ? නොනෙැසෙන දියුණුවක් ඇතිවේ. 
266.හේවිසි හඩ ඇසී පෙනුනොත් ? නතරවී තිබූ වැඩ යළි ඇරඹේ.
267.ඝණ්ඨාර නාදය ඇසී පෙනුනොත් ? හොඳ කලක් ලබාවි.
268.සෙල් ලිපි දුටුවොත් ? නැවතුණු වැඩ යළි ඇරඹේ. 
269.වීණා වාදනයක් ඇසුණොත් ? රාජ්ය උත්සවයකට ආරාධනා.
270.පංච තූර්ය වාදනය ඇසුනොත් ? සාර්ථකභාවයට ලකුණු. 
271. පැරණි ගල්කණු දුටුවොත් ? ජීවිතයේ වෙනසක්. 
272.නළාව දුටුවොත් ? මිතුරන් සුහද වේ. 
273.නැටුමක් දුටුවොත් ? ධෛර්යය අඩුවේ. 
274.පැරණි විහාර දාගැබ් දුටුවොත් ? ගෞරව ප්රසිද්ධිය ලැබේ. 
275.තමන් නාට්යයක රඟපානවා දුටුවොත් ? ළඟදීම අපකීර්තියක්.
276.උමං වලින් එතෙර වෙනවා දුටුවොත් ? දැඩි උත්සාහයෙන් වැඩකළ වියයුතු වේ.  
277.භික්ෂූන් වහන්සේලාට උපස්ථාන කිරීම කළොත් ? ශරීරයට දුක් ඇතිවේ. 
278.කෞතුකාගාරය දුටුවොත් ? උසස් ප්රීතියක් ලැබේ. 
279.පැරණි ආයුධ දුටුවොත් ? හදිසි ලාභ. 
280.ඇටකටු දුටුවොත් ? ධන හානි. 
281.පැරණි රාජාභරණ දුටුවොත් ? හදිසි ලාභ. 
282.පැරණි ජනපද දුටුවොත් ? උත්සාහයෙන් වැඩකළ යුතුවේ.
283.පැරණි කාසි දුටුවොත් ? පැරණි ඥාතියෙකුගේ ආධාර. 
284.කඳු මුදුනක පිහිටි ගොඩනැගිල්ලක් දුටුවොත් ? දැඩි දුෂ්කරතා. 
285.පැරණි සිලම්බු දුටුවොත් ? ගරු නම්බු ලැබේ. 
286.තබ්ලා දුටුවොත් ? පෙර කළ වැඩක් යළි ගොඩගැන්වේ. 
287.කණ්ඩායමක් නැටීම කළොත් ? යටපත් වූ ලාභයක්.
288.නඟුලක් දුටුවොත් ? විශාල කීර්තියක් ලැබේ. 
289.කැඩුණු නඟුලක් දුටුවොත් ? විශාල අපකීර්තියක්. 
290.පැරණි වැව් දුටුවොත් ? හිතවතෙකුට හිරිහැරයක්. 
291.ධාන්ය වැපුරුවා නම් ? මහජන ගෞරවයට පාත්රවේ.
292.ගොයම් කපනවා එකතු කරනවා දුටුවොත් ? විශාල ප්රයෝජන. 
293.කුඹුරු කොටනවා දුටුවොත් ? විරුදධවාදියෙකුගෙන් උවදුරු. 
294.සීසානවා දුටුවොත් ? විශාල ධන හානි. 
295.මිනිසුන් සීසානවා දුටුවොත් ? බලාපොරොත්තු සාර්ථක වේ. 
296.ගොයම් පෑගීම කළොත් ? උසස්වීමක්. 
297.පිදුරු දුටුවොත් ? ජනතාවගේ පිළිකුලට භාජනය වේ.
298.පිදුරු එකතු කරනවා දුටුවොත් ? ආර්ථික අහේනියක්.

No comments:

Powered by Blogger.