විවිධ සිදුවීම් සිහිනෙන් දැකීම.

විවිධ සිදුවීම් සිහිනෙන් දැකීම.
336.සර්පයන් ගෙට එනවා දුටුවොත් ? නිවස පිරිහීමට පත්වේ. 
337.උඳළුල කැතිල පොරෝල කඹ ගෙයි දුටුවොත් ? දුක් විපත් පැමිණේ. 
338.අත්තිවාරමක් හෝ පස් කපනවා දුටුවොත් ? හිතවතෙකුගේ මරණයක්. 
339.බිම ගොම ගානවා දුටුවොත් ? ගෙයි අයෙකුට විපතක්. 
340.කළුපාට නාගයින් බොහෝ දුටුවොත් ? දේව කෝපයක්.
341.අඟුරු ආදිය ගෙයි විසිරුවා තිබෙනු දුටුවොත් ? නිවසට කොඩිවිනයක් කර ඇත.
342.ගිතෙල් හා මීපැණි ගෙයි තිබෙනු දුටුවොත් ? සම්පත් උදාවේ. 
343.ගෙයි මැණික් ගල් විසිරී තිබෙනු දුටුවොත් ? මුදල් තත්වය යහපත් වෙයි.
344.කොස් කපා දමා ගෙයි තිබුනොත් ? කරදර හිරිහැර ඇතිවේ.
345.නාගයින් ගෙයි සිටිනවා දුටුවොත් ? දේව කෝපයක්. 
346.ගෙයි බිත්ති දෙදරා තිබෙනු දුටුවොත් ? පවුලේ ගැටළුකාරී තත්වයක්. 
347.දඩු මුගුරු රැගෙන කිසිවෙකු එළවාගෙන ආවොත් ? අමනුෂ්ය දෝෂ.
348..දොර ජනේල දිරා ඇති සේ දුටුවොත් ? වස්තුව අනාරක්ෂිත වේ. 
349.ගෙයි අපිරිසිදු වතුර දුටුවොත් ? වසංගත රෝග පීඩා. 
350.ගෙයි බතල වැනි අල ගොඩක් දුටුවොත් ? නෑදෑයින්ට මරණ අනතුරු. 
351.රිදී කාසි ගෙයි ගොඩගසා තිබුනොත් ? ධන හානි.
352.ගෙතුළ වී වපුරා තිබුනොත් ? වාසනාව උදා වී ඇත.
353.පිරිසිදු ජලය ගෙයි පිරී දුටුවොත් ? වස්තුව ලැබේ. 
354.ගෙයි වහල දිරා කැඩී තිබුණොත් ? පවුලේ ප්රධානියාට අපලයි.
355.මැඩියන්ල කබරුන් වැනි සතුන් ගෙයි දුටුවොත් ? නිවසම පිරිහේ. 
356.ගෙයි ඇතුලේ ගිනි දැල්වී තිබුණොත් ? වැඩැවැය පැමිණීමක්. 
357.ගෙතුල ගැහැණුන් කැවිලි සදමින් සිටියොත් ? ආසන්න මරණයක්. 
358.මී හරකුන් ගෙතුල සිටියොත් ? සතුරු උවදුරු.
359.සොරුන් ගේ බිඳිනවා දුටුවොත් ? අසාර්ථකභාවයේ පෙරනිමිති.
360.ගෙයි හුඹස් හෝ මී බැඳ තිබුණොත් ? නිවසම පිරිහේ. 
361.පිරිසිදු නිවසේ පළතුරු දුටුවොත් ? වාසනාව ලැබේ.
362.පරණ නිවස අළුත්වැඩියා කළොත් ? රැකියා දියුණුව.
363.සිල්වතුන් රජවරුන් වැනි අය ගෙයි සිටිනවා දුටුවොත් ? ඉහළම සතුටල සැපතල වාසනාව. 
364.ප්්රතයින් හා භූතයින් ගෙයි සිටිනු දුටුවොත් ? රෝග පීඩා.
365.ගෙතුළ භික්ෂුවක් සිටිනවා දුටුවොත් ? මරණයක ලකුණු. 
366.මාළු කපා ගෙයි ගොඩගසා තිබෙනු දුටුවොත් ? බොහෝ දුක් කරදර. 
367.දිරා ගිය පැදුරු කඩමාලු ගෙයි තිබෙනවා දුටුවොත් ? වස්තු විනාශ.
368.කෑම බීමෙන් හිතවතුන්ට සංග්රහ කළොත් ? රැකියා දියුණුව.
369.නිවස කළුවරේ තිබෙනු දුටුවොත් ? පරිහාණිය පැමිණේ.
370.අළුත් පැදුරු ආදිය ගෙයි තිබෙනු දුටුවොත් ? සතුටුදායක තත්වයක්.
371.ගෙතුළ හෝ පිටත අමු පොල් අතුල උණගස් කපා දමා තිබෙනු දුටුවොත් ?මරණයක් හෝ දැඩි කම්පනයක්. 
372.ගෙයි උඩු වියන් බැඳ තිබෙනු දුටුවොත් ? සතුට දියුණුව නිරෝගී බව.
373.ගෙයි සොරුන් බිඳිනු දුටුවොත් ? කරන කටයුතු අසාර්ථක වේ. 
374.අළුත් වළන් ආදිය ගෙයි තිබෙනු දුටුවොත් ? දියුණුව ඇතිවේ. 
375.වඳුරන් එළවා ගොස් සපා කනවා දුටුවොත් ? අමනුෂ්ය දෝෂ.
376.කළු බල්ලන් එළවා විත් සපා කනවා දුටුවොත් ? භූත දෝෂ ඇත.
377.මියගිය සතුරන් දුටුවොත් ? ඉතා අශුභයි.
378.මී හරක් මඩෙහි සිටිනවා දුටුවොත් ? පාඩු අලාභ.
379.ඉදුණු කෙසෙල් කැන් දුටුවොත් ? නෑයෙකුගේ මරණයක්. 
380.ගණිකාවන් දුටුවොත් ? ධන ලාභ වස්තු ලාභ. 
381.රූමත් තරුණියන් දුටුවොත් ? සතුට සැපත ගෙනදේ.
382.මාළු ටැංකියක් දුටුවොත් ? ප්රීතිය සතුට.
383.අසූචි දුටුවොත් ? ඉතාම වාසනාවන්ත සිහිනයකි.  
384.අනින ගවයන් දුටුවොත් ? සතුරු කරදරයක්. 
385.තමාගේ අතපය අහිමිවී දුටුවොත් ? පවුලේ අයෙකුට විපතක්. 
386.උකුස්සකු දුටුවොත් ? හිරිහැරයක්. 
387.අතට අත දුන්නොත් ? ආවාහ විවාහ කටයුත්තක්.
388.කපුටන් එකතු වී කෑ ගසනු දුටුවොත් ? කරදර කෝලහාල ඇතිවේ. 
389.බකමූණා දුටුවොත් ? අවාසනාව ළඟටම ඇවිත්.

1 comment:

  1. මම දැක්කා මං මී කිරි හට්ටි 5 ක් සල්ලි දීල ගන්නව. තේරුම මොකක්ද

    ReplyDelete

Powered by Blogger.